Conferința de închidere a proiectului la Galați

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați, în calitate de partener principal al proiectului „Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență”, împreună cu partenerii din cadrul acestui proiect, respectiv, AO Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană Cahul și Direcția pentru Situații de Urgență Cahul, a organizat în data de 10 noiembrie 2021 conferința de închidere a proiectului. Evenimentul a fost organizat online din motive de restricții impuse de situația pandemică. Totuși, acest lucru nu a împiedicat desfășurarea cu succes a conferinței la care au participat un număr de 36 persoane. Printre participanți putem menționa reprezentanții partenerilor din proiect, reprezentați ai primăriilor beneficiare, reprezentanți ai filialelor de Cruce Roșie și din cadrul Sediului central al Societății Naționale de Cruce Roșie din România, voluntari CR, membri ai SVSU din localitățile participante în proiect. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului, dificultățile întâmpinate dar în mod special succesul acestui proiect. S-a remarcat interesul tuturor persoanelor în participarea la cursurile de instruire ce au fost desfășurate în localitățile beneficiare. Astfel, participanții și-au exprimat dorința de a continua activitățile și după finalizarea proiectului, dar și de a extinde rezultatele acestuia în cadrul unor noi finanțări

Conferința de închidere a proiectului la Cahul

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană a organizat în data de 3 noiembrie 2021 conferința de închidere a proiectului Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Galați, și Direcția Situații Excepționale Cahul. La conferința finală au participat 37 de persoane inclusiv primarii și angajații din localitățile țintă ale proiectului: Borceag, Cucoara, Brînza, Văleni și Zîrnești, reprezentanți ai instituțiilor de resort în domeniul situațiilor de urgență, reprezentanți ai mass media și alți factori de interes care au contribuit la realizarea proiectului. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului și au fost stabiliți următorii pași care urmează a fi întreprinși după finalizarea proiectului. Astfel, partenerii și reprezentanții localităților din regiunea Cahul au manifestat un viu interes în oportunitatea de a continua activitățile în cadrul unor noi acțiuni sau inițiative. Au fost evaluate nevoile la nivel local și propunerile venite din partea localităților participante în cadrul proiectului cu scopul de a asigura durabilitatea și de a asigura multiplicarea rezultatelor.

Exercițiu de simulare situații de urgență

Societatea Națională Crucea Roșie Română – Filiala Galați a organizat în cadrul proiectului Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență un Exercițiu de simulare situații de urgență în comuna Pechea în data de 22 octombrie 2021 În organizarea evenimentului au fost implicați 57 de participanți din partea beneficiarului principal, administrația locală Pechea, membri ai SVSU Pechea dar și din rândul populației locale. Exercițiul a avut ca scop testarea cunoștințelor obținute de grupul țintă în cadrul proiectului și a constat în mai multe activități: (1) Prezentarea concepției exercițiului de simulare situații de urgență și intervenția SVSU; (2) Intervenția pentru lichidarea incendiului la școala Gimnazială nr. 1 și (3) Bilanțul exercițiului și lecțiile învățate în cadrul acestuia.

Procurarea de echipamente pentru DSE Cahul și localitățile țintă

Direcția Situații Excepționale mun. Cahul a procurat o parte dintre echipamentele ce vor fi folosite la prevenirea și reducerea consecințelor situațiilor de urgență. Printre echipamente se numără: 2 motopompe, 12 generatoare de diferite capacități, dintre care 2 pentru DSE Cahul, iar 10 pentru localitățile Zârnești, Cucoara, Brânza, Văleni, Borceag, 250 truse medicale de prim ajutor care vor fi folosite în timpul exercițiilor de simulare a dezastrelor, dar și în situațiile de urgență și 20 costume de protecție si alte echipamente care vor fi folosite la intervenții.

Lansarea oficială a proiectului IMPACT

Pe data de 22.09.2020, la Cahul, a avut loc lansarea oficială a proiectului, la care au participat 30 de persoane. Oaspeții evenimentului au fost partenerii proiectului, Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Galați, reprezentanți de la DSE Cahul, membrii AO ACTIE, reprezentanți ai primăriilor din satele Cucoara, Brînza, Borceag, Zîrnești și Văleni, însoțiți de profesori, educatori, oameni de cultură din aceste localități. În cadrul evenimentului, au fost prezentate descrierea, obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului. Primarii localităților țintă au descris calamitățile cu care s-au confruntat în ultimii ani și daunele ce le-au fost provocate. Ei au confirmat nevoia de a lua măsuri din timp pentru situații neprevăzute și a fi pregătiți pentru apariția acestora. Fiecare primar și-a arătat deschiderea spre colaborare și implicarea în toate activitățile proiectului.

Vizită de studiu de schimb de bune practici la Cahul

Pe data de 29.01.2021, AO ACTIE a găzduit o vizită de studiu de schimb de bune practici efectuată de primarii din 5 localități din județul Galați. Oaspeții au vizitat Direcția Situații Excepționale mun. Cahul, unde le-au fost prezentate echipamentele procurate în cadrul proiectului și modul în care pompierii se pregătesc să intervină în situații de urgență.

Alte 2 vizite au fost efectuate la Serviciul Intercomunitar de Pompieri Voluntari din Colibași și în satul Brînza.

În mod similar, pe 2-3 februarie, primarii din satele Zîrnești, Cucoara, Brînza, Văleni și Borceag au efectuat o vizită de studiu în județul Galați și ISU Galați.

În urma celor 2 vizite, primarii și partenerii proiectului au încheiat un Acord privind crearea rețelei IMPACT, prin care semnatarii se angajează să se ajute reciproc în cazul situațiilor de urgență.

Seminar de schimb de bune practici care vizează îmbunătățirea gestionării situațiilor de urgență.

Pe data de 27.11.20, AO ACTIE a organizat un seminar de schimb de experiență și bune practici în domeniul situațiilor excepționale, susținut de reprezentanți ai DSE Cahul, reprezentanți ai Societății Naționale de Cruce Roșie din România – filiala Galați și un expert în domeniul situațiilor de urgență din Galați, cu participarea autorităților locale și a membrilor comisiilor pentru situații excepționale din Cucoara, Brînza, Borceag, Zîrnești și Văleni.

La seminar au fost prezentate cele mai frecvente tipuri de riscuri care pot apărea în raionul Cahul și județul Galați. Pe lângă prezentările teoretice de bază, seminarul s-a concentrat pe implementarea metodelor practice de reducere a efectelor situațiilor de criză naturale sau provocate de om. Activitățile de prevenire a dezastrelor se concentrează pe reducerea vulnerabilității și consolidarea comunităților prin identificarea diferitelor nevoi de securitate la nivel local.

Rezultatul așteptat al acestui seminar și al altor activități care urmează să fie puse în aplicare prin acest proiect este de a avea membri bine instruiți ai comisiilor pentru situații excepționale care pot pregăti în mod adecvat populația pentru un dezastru înainte ca acesta să aibă loc. Împreună cu activitățile care se vor concentra pe instruirea populației pentru prevenirea și gestionarea consecințelor unui dezastru, rezultatul așteptat al acestei activități este de a avea comunități bine pregătite și de a reduce riscurile pentru viața, sănătatea și proprietatea lor.