Skip to content

Conferința de închidere a proiectului la Cahul

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană a organizat în data de 3 noiembrie 2021 conferința de închidere a proiectului Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Galați, și Direcția Situații Excepționale Cahul. La conferința finală au participat 37 de persoane inclusiv primarii și angajații din localitățile țintă ale proiectului: Borceag, Cucoara, Brînza, Văleni și Zîrnești, reprezentanți ai instituțiilor de resort în domeniul situațiilor de urgență, reprezentanți ai mass media și alți factori de interes care au contribuit la realizarea proiectului. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului și au fost stabiliți următorii pași care urmează a fi întreprinși după finalizarea proiectului. Astfel, partenerii și reprezentanții localităților din regiunea Cahul au manifestat un viu interes în oportunitatea de a continua activitățile în cadrul unor noi acțiuni sau inițiative. Au fost evaluate nevoile la nivel local și propunerile venite din partea localităților participante în cadrul proiectului cu scopul de a asigura durabilitatea și de a asigura multiplicarea rezultatelor.

Related News