Skip to content

Despre noi

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană

AO ACTIE este o organizație non guvernamentală și non profit înființată în anul 2004 în orașul Cahul, Republica Moldova.

Scopul principal al Agenției de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană este de a contribui la dezvoltarea regională prin susținerea cooperării transfrontaliere între organizațiile și instituțiile din Republica Moldova și partenerii externi.

Totodată, ACTIE își propune  să contribuie la dezvoltarea economică în regiunea transfrontalieră din cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. Acest lucru este realizat prin obiectivele specifice ale organizației:  

  • crearea unor parteneriate transfrontaliere solide pentru soluționarea unor probleme comune;
  • dezvoltarea resurselor umane prin instruiri și informări;
  • creșterea accesului pe piața muncii inclusiv pentru grupurile social-vulnerabile;
  • modernizarea infrastructurii locale;
  • dezvoltarea turismului în regiunea de sud a Moldovei;
  • acțiuni care să contribuie la o mai bună protecție a mediului.

ACTIE joacă un rol important în domeniul cooperării transfrontaliere din regiune și dispune de o largă rețea de parteneri pe diverse domenii de interes.  Organizația se bucură de sprijinul administrației locale, instituțiilor de învățământ și altor actori locali și regionali,  fapt dovedit deja prin acțiunile și proiectele comune realizate până în prezent.

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană are o capacitate foarte bună de a mobiliza voluntari, în special tineri, pentru diverse acțiuni și inițiative.