Skip to content

GRANIȚE COMUNE. SOLUȚII COMUNE.

image/svg+xml

Crucea Roșie

 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitara, membra a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliara autorității publice și abilitata prin lege să asigure asistenta umanitara in caz de dezastre și să vina in sprijinul persoanelor vulnerabile.

Conform Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995 Art.1 și Statutului sau, Crucea Roșie Română este persoana juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Ea își desfășoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizației de ajutor umanitar, auxiliara a autorităților publice.

Lege nr. 524/2004, Art. 8. – „Societatea Națională de Cruce Roșie din România se bucura de protecția și de sprijinul statului și are, in calitate de organizației de utilitate publica, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda.”

Principalele atribuții ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România sunt (Legea nr. 139/ 1995, Art. 11.):

 1. să acționeze in caz de conflict armat, iar in timp de pace să se pregătească și să acționeze, ca auxiliara a autorităților publice, in toate domeniile prevăzute de Convențiile de la Geneva din 1949 și in favoarea tuturor celor aflați in suferința, atât persoane civile, cat și militare;
 2. să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare in beneficiul colectivității;
 3. să organizeze, la nivel național sau local, după caz, servicii de ajutoare de urgenta in favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;
 4. să recruteze, să instruiască și să pună la dispoziție personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;
 5. să promoveze participarea copiilor și a tinerilor la activitățile specifice;
 6. să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;
 7. să organizeze și să participe la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;
 8. să facă cunoscut opiniei publice, in special copiilor și tineretului, acțiunile sale, cat și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, precum și Principiile fundamentale ale Crucii Roșii, idealurile păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;
 9. să încheie convenții de colaborare și să alcătuiască programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, in vederea realizării misiunii sale umanitare;
 10. să participe, pe baza programelor inițiate de Ministerul Sănătății, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii și la alte acțiuni.â

ACTIE

 

AO ACTIE este o organizație non guvernamentală și non profit înființată în anul 2004 în orașul Cahul, Republica Moldova.

Scopul principal al Agenției de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană este de a contribui la dezvoltarea regională prin susținerea cooperării transfrontaliere între organizațiile și instituțiile din Republica Moldova și partenerii externi.

Totodată, ACTIE își propune  să contribuie la dezvoltarea economică în regiunea transfrontalieră din cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. Acest lucru este realizat prin obiectivele specifice ale organizației: 

 • crearea unor parteneriate transfrontaliere solide pentru soluționarea unor probleme comune;
 • dezvoltarea resurselor umane prin instruiri și informări;
 • creșterea accesului pe piața muncii inclusiv pentru grupurile social-vulnerabile;
 • modernizarea infrastructurii locale;
 • dezvoltarea turismului în regiunea de sud a Moldovei;
 • acțiuni care să contribuie la o mai bună protecție a mediului.

DSE


Direcția Situații Excepționale mun. Cahul

Misiunea DSE mun. Cahul constă în realizarea prerogativelor constituționale ale Inspectoratului privind implementarea politicii de stat în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor, acordării primului ajutor calificat, prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, în vederea asigurării securității populației, proprietății și mediului prin realizarea unor măsuri unitare și integrate menite să reducă riscurile de apariție a situațiilor de urgență și excepționale.

Obiectivele și funcțiile DSE mun. Cahul sunt:

 1. conducerea nemijlocită a sistemului protecției civile în teritoriul deservit;
 2. implementarea managementului unitar și integrat al domeniului de intervenții la situații de urgență și excepționale, executarea lucrărilor de salvare și a altor lucrări de neamânat în condițiile situațiilor excepționale și la lichidarea efectelor acestora;

Acest website a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestui website este responsabilitatea Agenției de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor websiteului.