Skip to content

Cetățeni activi - localități prospere

Proiect implementat prin programul de granturi „Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Durata proiectului este: 01.09.2020 – 31.05.2021

Bugetul proiectului: 23 399,20 EUR

Scopul proiectului este de a crea o mai bună colaborare între cetățeni, OSC-uri și autoritățile locale din raionul Cahul în vederea abordării comune a problemelor de dezvoltare locală și creșterea transparenței și responsabilității autorităților.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Creșterea rolului societății civile în definirea priorităților de dezvoltare și a politicilor implementate de autorități la nivel local/regional.
 • Creșterea gradului de implicarea și de responsabilizare a cetățenilor, în special a tinerilor, în rezolvarea problemelor de interes local/regional.
 • Implementarea unor acțiuni practice în strânsa colaborare dintre APL și societatea civilă pentru a spori încrederea reciprocă și a crește nivelul de transparență a actului de guvernare locală.

ACTIVITĂȚI:

Pentru a realiza cu succes aceste obiective, vom organiza o serie de activități după cum urmează:

 • Vor fi organizate 5 seminare în fiecare din localitățile implicate: s. Brînza, s. Colibași, s. Cucoara, s. Vadul lui Isac și s. Văleni din raionul Cahul. La aceste evenimente vor fi evaluate nevoile și principalele impedimente care îngreunează rezolvarea problemelor existente, inclusiv a celor de mediu. Se va analiza și sistematiza informația colectată. Ulterior va fi organizată o masă rotundă pentru mobilizarea factorilor de interes din regiune la care vor participa grupurile de inițiativă identificate în localități cu reprezentanții APL și altor instituții. În cadrul evenimentului vor fi prezentate bunele practici din alte localități/țări de mobilizare comunitară care ar putea fi aplicate în localitățile din Moldova și vor fi propuse măsuri adaptate regiunii Cahul. Rezultatele acestei întâlniri se vor concretiza prin elaborarea unui plan de acțiuni de protecție a mediului pentru cele 5 localități.
 • Organizarea unui forum regional în cadrul căruia va fi creată coaliția de protecție a mediului la nivelul raionului Cahul și va fi semnat un pact de protecție a mediului prin care se va lua angajamentul de a realiza prevederile din planul de acțiuni elaborat de către toți factorii de interes. Pentru a spori șansele de realizare a acestui plan de acțiuni, vor fi întreprinse mai multe acțiuni de advocacy la nivel regional și național.
 • Vor fi organizate campanii de conștientizare și de mobilizare comunitară. Astfel, grupurile de inițiativă locale vor coopera mai activ cu APL, alianța tematică creată (pe probleme de mediu) va fi consolidată și va spori implicarea populației în activitățile de interes public.

Rezultate:

 • Grup țintă și factori interesați informați și motivați sa participe în acest proiect (cca 300)
 • 1 masă rotundă organizată pentru mobilizarea factorilor de interes din regiune
 • 1 un plan de acțiuni de protecție a mediului elaborat
 • 1 coaliție de protecție a mediului creată la nivelul raionului Cahul
 • 1 pact de protecție a mediului semnat
 • 2 acțiuni de advocacy organizate
 • 5 campanii de conștientizare și mobilizare comunitară desfășurate printre care 2 acțiuni de înverzire