Skip to content

“CROSS ECOSS PRUT - Studiu de cercetare transfrontalier de valorificare a ecosistemelor în Lunca Joasă a Prutului Inferior”

Durata proiectului: 3 septembrie 2020 – 20 septembrie 2021

 Partenerii proiectului:

 • Institutul de cercetare – dezvoltare pentru ecologie acvatică, pescuit și acvacultură Galați
 • Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut – Dunăre Galați
 • Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană

Obiectivul principal:

Consolidarea capacității instituționale a ICDEAPA și a partenerilor săi pentru cercetare aplicată, care vizează valorificarea potențialului transfrontalier al resurselor acvatice într-un mod durabil în zona Luncii Joase a Prutului Inferior.

 

Obiective specifice:

 • Desfășurarea de activități de cercetare cu scopul de a analiza potențialul resurselor acvatice în zona Luncii Joase a Prutului Inferior și identificarea celor mai bune soluții pentru un management durabil al resurselor.
 • Evaluarea potențialului socio-economic al regiunii de frontieră Galați-Cahul și evaluarea nevoilor populației locale în ceea ce privește activitățile economice și utilizarea durabilă a resurselor acvatice în ariile protejate.
 • Cercetări pentru soluții inovatoare pentru dezvoltarea „economiei verzi” ca o condiție prealabilă pentru dezvoltarea economică durabilă în Lunca Inferioară a râului Prut. 

Rezultatele proiectului:

 •  2 activități de Cercetare Științifică privind biodiversitatea în Lunca Inferioară a râului Prut
 • 80 de teste de determinări specializate: analiza metalelor grele (40) și analiza pesticidelor (40)
 • 2 analize de teren pentru potențialul socio-economic de cercetare transfrontalieră pe teritoriul de-a lungul râului Prut transfrontalier
 • 10 evenimente locale pentru cercetarea socio-economică pe teren: 5 evenimente în județul Galați și 5 evenimente în raionul Cahul
 • 295 de participanți la cercetarea de teren socio-economică.
 • 1 studiu final de cercetare integrată transfrontalieră denumit „Cercetare privind biodiversitatea și starea resurselor”
 • 2 mese rotunde în domeniul economiei verzi organizate la Galați și Cahul
 • 1 “Manual al economiei verzi ca prioritate a cooperării transfrontaliere susținute, care contribuie la dezvoltarea economică în Lunca Inferioară a râului Prut”.