Skip to content

Turismul verde și patrimoniul istoric - un pas important pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre (GreeTHiS)

Acest proiect este co-finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020

Durata proiectului este: 23.10.2018  – 22.04.2021

Partenerii proiectului:

 • Uniunea Autorităților Locale de la Marea Neagră, Bulgaria
 • Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, Moldova
 • Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail, Ucraina
 • Municipiul Orestiada, Grecia
 • Asociația Națională a Autorităților Locale, Georgia
 • Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, România

 

Scopul Principal al proiectului este de a stimula dezvoltarea turismului istoric transfrontalier ecologic în Bazinul Mării Negre prin promovarea know-how-ului în domeniul protecției patrimoniului, a tehnologiilor de adaptare la climă în clădirile istorice și protejate, și facilitarea transferului de soluții și afaceri inovatoare între țări.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Sprijinul repoziționării întreprinderilor turistice ecologice în ceea ce privește rezistența climatică a zonelor protejate și a clădirilor protejate prin crearea de oportunități de afaceri favorabile în țările din Bazinul Mării Negre.
 • Creșterea capacității părților interesate în domeniul adaptării climatice a patrimoniului istoric în domeniul turismului ecologic.
 • Să demonstreze o intervenție energetică durabilă în zonele istorice și în clădirile care respectă cultura, patrimoniul și caracterul local.

ACTIVITĂȚI:

T1 – Soluții tehnice în Eficiență Energetică și adaptarea climatică a clădirilor și monumentelor istorice.

Scopul acestui grup de activități este de a stabili condiții favorabile pentru consolidarea capacităților grupurilor țintă definite prin furnizarea de suport tehnic obiectelor pilot, creând astfel un model pentru protejarea clădirilor istorice prin introducerea unor măsuri de eficiență energetică. Al doilea obiectiv al activității este de a spori colaborarea și interdependența grupurilor țintă prin crearea unei platforme turistice ecologice online.

Rezultatele T1:

 1. Elaborarea unui catalog online comun pentru turismul ecologic
 2. Studiu de fezabilitate pentru 3 clădiri în fiecare țară parteneră pentru introducerea măsurilor de investiții în clădiri protejate
 3. Studiul de piață al tehnologiilor inovatoare pentru eficiență energetică și protecția climei a clădirilor și zonelor istorice din întreaga zona a bazinului Mării Negre
 4. Lista tehnologiilor, producătorilor și distribuitorilor disponibili în domeniul eficienței energetice care operează în țările proiectului
 5. Catalog tehnic al tehnologiilor inovatoare și al producătorilor
 6. Asistență tehnică pentru comunitățile locale din zonele protejate.

T2 – Potențialul turistic verde al ariilor protejate din țările Bazinului Mării Negre și oportunitățile lor de dezvoltare.

Acest grup de activități va contribui la consolidarea turismului ecologic și istoric transfrontalier în bazinul Mării Negre prin consolidarea cunoștințelor și procedurilor privind protecția patrimoniului, promovarea tehnologiilor de eficiență energetică și adaptare la schimbările climatice asupra clădirilor istorice protejate și facilitarea transferului de soluții inovatoare între țări.

Rezultatele T2:

 1. O harta a turismului istoric BSB și aspectele sale verzi
 2. Ghid virtual pentru locurile istorice de la granița cu Marea Neagră
 3. Cercetarea în context a potențialului de piață pentru turismul istoric și cultural în bazinul Mării Negre
 4. Ateliere de lucru pentru părțile interesate
 5. Vizite la fața locului la obiective turistice istorice și culturale

T3 – Business istoric – Dezvoltarea capacităților și schimbul de experiență privind turismul ecologic în bazinul Mării Negre

Această activitate vizează oferirea unei oportunități părților interesate de a-și spori capacitatea în domeniul turismului ecologic și a oferirea unor soluții de eficiență energetică a clădirilor protejate prin activități de schimb de experiență.

Rezultatele T3:

 1. Dezvoltarea capacităților și schimbul de experiență privind turismul ecologic în Bazinul Mării Negre. Vizite de studiu pentru schimbul de experiență și sporirea cunoștințelor și întâlnirilor cu părțile interesate
 2. Ateliere internaționale tip “Mic dejun de afaceri”
 3. Evenimente Green weekend-uri turistice
 4. Forumuri internaționale – axate pe tematica turismului și al producției ecologice, pentru a se contribui la dezvoltarea turismului ecologic în regiunea Mării Negre.

Site: http://greethis.net/

Facebook: https://www.facebook.com/GreeThis/