Skip to content

GRANIȚE COMUNE. SOLUȚII COMUNE.

image/svg+xml
„Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență”

Acest proiect este cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Codul proiectului: 2SOFT/4.2/12

Durata proiectului: 14.05.2020 – 13.11.2021

Bugetul total al proiectului: 241,116.00 Euro

Partenerii proiectului:
• Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați
• Direcția Situații Excepționale Cahul, Moldova
• Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, Cahul, Moldova
Scopul proiectului este îmbunătățirea capacităților de răspuns la situații de urgență în zona transfrontalieră Galați-Cahul.

Obiectivele proiectului:

• Sensibilizarea și informarea populației din zonele rurale cu privire la riscurile legate de inundații și alte dezastre și oferirea unei instruiri de baza pentru a face față consecințelor acestor dezastre
• Îmbunătățirea capacității autorităților publice locale de a face față situațiilor de urgență prin activități de consolidare a capacității instituționale și prin schimb de bune practici la nivel transfrontalier
• Îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile publice și instituțiile specializate pentru o mai bună gestionare comună a situațiilor de urgență la nivel transfrontalier
Activitățile proiectului:

• Vizită de studiu pentru schimbul de bune practici și crearea rețelei IMPACT
• Seminar de perfecționare care vizează îmbunătățirea managementului de urgență
• Achiziționarea dotărilor specifice pentru creșterea capacității regionale de a face față consecințelor dezastrelor naturale și celor provocate de om
• Crearea de materiale de informare și instruire
• Campania de sensibilizare și de instruire pentru creșterea pregătirii și a capacității de răspuns a populației la situațiile de urgență
• Campanie de instruire în acordarea primului ajutor
• Exerciții de simulare a situațiilor de urgență

Rezultatele proiectului:

• 30 de persoane care beneficiază de schimb de bune practici care vizează îmbunătățirea gestionării situațiilor de urgență
• 12 instituții dotate cu echipamente specifice pentru situații de urgență (Pentru DSE – 12 generatoare electrice, 2 motopompe, barca de salvare cu motor, snowmobil cu sanie de salvare, 250 truse individuale de prim ajutor, 20 uniforme de salvatori, drona de monitorizare zone afectate, cort pentru situații de urgență)
• 100 de persoane instruite în exerciții de simulare a situațiilor de urgență
• 200 de persoane instruite pentru a preveni și / sau a reduce vulnerabilitatea și consecințele potențialelor dezastre asupra populației
• 200 de persoane instruite pentru acordarea primului ajutor

Link-ul Programului: https://www.ro-md.net/ro/

Link: http://ec.europa.eu/europaid/

Contact:
Adresă: Mun. Cahul, Bul. Victoriei 18
Telefon: +373 299 26968 / +373 79 677501

Parteneri:

Acest website a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestui website este responsabilitatea Agenției de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor websiteului.