Skip to content

Laboratorul pentru stocarea energiei durabile în orașe și cuplarea sectorială

Proiect finanțat de  UE prin Programul Interreg Transnational Dunarea

Durata proiectului: 01.07.2020 – 31.12.2022

Parteneri:
 Proiectul are 17 parteneri din: Moldova, Croatia, Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Slovenia, Slovacia, Romania, Bosnia și Hertegovina, Muntenegru.

 

Obiectiv general:

Obiectivul principal al CSSC LAB este acela de a accelera adoptarea soluțiilor de cuplare si stocare a energiei în diferite medii urbane din regiunea Dunării, în special în orașele de dimensiuni medii și mici din zona Dunării.

Obiectivele specifice:

 • Dezvoltarea de soluții model a investițiilor demonstrative pilot în aplicații de stocare a energiei și cuplare sectorială în medii urbane
 • Dezvoltarea cunoștințelor și capacităților de luare a deciziilor la nivel municipal pentru a dezvolta un flux de proiecte in acest domeniu
 • Elaborarea de planuri de acțiune regională, a unei foi de parcurs strategice transnaționale și de recomandări de politici pentru a asigura transferabilitatea și utilizarea durabilă a rezultatelor proiectului

Activităţile proiectului:

 • se vor elabora soluții model + set de instrumente de evaluare pentru cazuri tipice de utilizare a CSSC urbane
 • se va elabora / pilota un program de consolidare a capacității pentru municipalități cu traininguri locale, webinarii și sesiuni de coaching
 • se vor crea patru centre demonstrative CSSC în diferite regiunile partenere (HR, AT, SI, BG) pentru a demonstra fezabilitatea și performanța diferitelor soluții CSSC
 • se va crea o platformă de învățare online pentru transfer durabil de cunoștințe. În general, proiectul CSSC Lab urmărește construirea unui flux de proiecte in domeniul CSSC în orașele țintă din regiunea Dunării. Planurile de acțiune regională asigură transferul practicilor la nivel regional.

 Rezultatele proiectului:

 • 11 strategii dezvoltate și / sau implementate de îmbunătățire a securității și a eficienței energetice –  adaptate pentru țările participante în proiect, inclusiv Republica Moldova.
 • 9 instrumente elaborate pentru îmbunătățirea securității energetice și a eficienței energetice dezvoltate și / sau implementate. Aceste instrumente vor ajuta autoritățile locale și instituțiile publice, inclusiv cele din Moldova, pentru a-și spori securitatea și eficiența energetică.
 • 5 acțiuni pilot pentru îmbunătățirea securității și a eficienței energetice dezvoltate și / sau implementate
 • 3 runde de sesiuni de instruire locale (de bază + avansate) și webinarii complementare care vor fi organizate in Republica Moldova cu factori de interes în domenii precum: eficiența energetică, surse regenerabile de energie, opțiuni de stocare a energiei, creare de microrețele etc.
 • 2 runde de sesiuni de coaching cu orașe țintă regionale, inclusiv în republica Moldova.