Skip to content

Mediu de Afaceri – promovare si dezvoltare durabilă

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 30 August 2013 – 29 Decembrie 2014
Beneficiar: Consiliul Județean Galați, Galați, România
Partenerii proiectului: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Instituția Implementatoare: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Bugetul total al proiectului: 232 660 USD
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova, România și Ucraina

Scopul Principal al proiectului a fost de a creștere și extinde cooperarea transfrontalieră între actorii instituționali din Galați, România, Cahul, Republica Moldova și Odessa, Izmail, Ucraina, responsabili de dezvoltarea economică regională.

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea gradului de expertiză a actorilor instituționali pentru promovarea și dezvoltarea economică prin efectuarea unui schimb de soluții de a rezolva problemele comune ale sectorului de afaceri,
 • Accelerarea de comunicare transfrontalieră între parteneri publici instituționali în vederea promovării economiei locale.

Activităţile proiectului:

 1. Management de proiect;
 2. Analiza contextuală a oportunităților de dezvoltare în zona Dunării de Jos;
 3. Crearea instrumentelor de comunicare și promovare;
 4. Dezvoltarea acțiunilor în sectorul economiei regionale;
 5. Asigurarea comunicării și vizibilitatea proiectului.

 

Rezultatele proiectului:

 • 1 platformă online pentru economia locală;
 • 6 ghiduri tematice cu privire la parteneriatul public-privat, certificatul de origine, standardul în domeniul sănătății și securității, de afaceri on-line transfrontaliere, elaborarea unui plan de afaceri, 1.200 de cataloage din domeniul agro-alimentar din regiunea proiectului;
 • 1 campanie de comunicare organizată pentru punerea în aplicare a 18 seminarii tematice;
 • 2 sesiuni de instruire;
 • 300 pliante;
 • 6 evenimente de promovare organizate;
 • 3 expoziții permanente.