Skip to content

Acționînd împreună pentru un mediu mai bun – atitudine și implicare

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 30 Martie 2011 – 30 Iulie 2012
Beneficiar: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Partenerii proiectului: Consiliul Judetului Galati, Galați, România
Instituția Implementatoare: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Bugetul total al proiectului: 73.872,39  USD
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova și România

Scopul Principal al proiectului a fost de a promova dezvoltarea durabilă a zonelor de frontieră a regiunii Cahul si Galaţi prin cooperare şi schimb de experienţă în domeniul mediului dintre tinerii din regiunea Galaţi-Cahul.

Obiectivele proiectului:

 • Intensificarea cooperării dintre tinerii din zonele de frontieră a oraşelor Galaţi şi Cahul cu scopul:
 • de a promova valorile democratice, culturale şi social – europene;
 • promovarea acţiunilor de protecţie a mediului în Lunca Prutului de Jos;
 • aducerea la cunoştinţă a tinerilor despre necesitatea de a se implica în viaţa comunitară şi susţinerea proiectelor comunitare de interes public;
 • creşterea cooperării transfrontaliere în diferite domenii între tineri;
 • dezvoltarea abilităţilor tinerilor de a iniţia şi implementa proiecte transfrontaliere.

Activităţile proiectului:

 • Management-ul proiectului, coordonarea şi transmiterea activităţilor;
 • Concurs cu genericul „Protecţia mediului în Europa”;
 • Organizarea seminarelor tematice;
 • Elaborarea şi promovarea proiectelor mici legate de mediu;
 • Concurs în ceea ce priveşte proiectele de proporţii mici;
 • Promovarea proiectelor de proporţii mici;
 • Organizarea a 2 seminare de prezentare;
 • Promovarea şi publicarea proiectului;
 • Actualizarea paginii web a organizaţiei pentru a include prezentarea proiectului;
 • Prelucrarea şi distribuirea seturilor de informaţii şi prezentarea materialelor.

 Rezultatele proiectului:

 • Protecţia mediului şi politica UE în acest domeniu vor fi promovate între oameni, ţinînd cont de durabilitatea acţiunii şi efectele multiple;
 • 20 de tineri capabili de a analiza situaţia existentă în domeniul mediului şi posedînd abilităţile necesare de a elabora şi implimenta proiecte mici;
 • O nouă reţea de relaţii creată între tinerii din ambele părţi ale frontierei din sectorul Cahul şi Galaţi care vor obţine o experienţă pozitivă a cooperării unii cu alţii;

Partenerii regionali şi beneficiarii vor fi la curent cu proiectul, obiectivele acestuia şi rezultatele aşteptate;