Skip to content

Creșterea capacității de gestionare mai eficientă a deșeurilor în Euroregiunea «Dunărea de Jos» (CleanTown)

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 09.11.2017 – 09.11.2018
Partenerii proiectului:

 • ONG „Agricola”, Ucraina
 • Primăria Valeni, Moldova

Bugetul total al proiectului: 109.660,00 EUR
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova și Ucraina

Scopul Principal al proiectului a fost de a contribui la crearea unui sustem integrat și eficient de gestionare a deșeurilor sș respectiv, la o mai bună protecție a mediului în regiunea Prutului Inferior  si a Dunării de Jos în Moldova și Ucraina.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere existente și intensificarea cooperării dintre autoritățile publice locale, instituțiile de protecție a mediului, ONG-urile și alte părți interesate din Moldova și Ucraina în domeniul gestionării deșeurilor;
 • Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor în municipalitățile partenere și procurarea echipamentului necesar;
 • Creșterea gradului de conștientizare a populației din regiune în ceea ce privește necesitatea de a proteja mediul și avantajele colectării selective a deșeurilor.

Activităţile proiectului:

 1. Gestionarea, coordonarea și vizibilitatea proiectului;
 2. Achiziționarea de dotări specifice pentru municipalitățile țintă care vizează îmbunătățirea gestionării deșeurilor;
 3. Activități de sensibilizare / informare pentru promovarea sistemelor de gestionare a deșeurilor cu impact redus asupra mediului;
 4. Promovarea colectării selective a deșeurilor în localitățile Văleni și Reni

Rezultatele proiectului:

 • 8 platforme pentru containere de deseuri
 • 20 Euro-containere pentru deseuri menajere
 • 450 pubele din plastic
 • 250 pubele din metal
 • 150 containere metalice
 • 4 lazi de compostare achizitionate
 • 2 cursuri de formare
 • 2 seminare regionale si 2 ateliere