Skip to content

Cresterea capacității de colectare a deșeurilor pentru un mediu mai curat în orașele Vaslui și Cahul

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 12 Decembrie 2013 – 11 Octombrie 2015
Beneficiar: Municipiul Vaslui, Vaslui, România
Partenerii proiectului: Primaria orașului Cahul, Cahul, Republica Moldova
Instituția ce a asigurat managementul proiectului: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Bugetul total al proiectului: 2.100.100,00 USA
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova și România

Scopul Principal al proiectului a fost de a contribui la un parteneriat transfrontalier larg între România și Republica Moldova pentru a îmbunatăți sistemul de management al deșeurilor.

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea unui management al deșeurilor durabil prin achiziția de echipamente noi;
  • Un mediu mai curat pentru populația regiunii transfrontaliere;
  • Imbunatățirea calității serviciilor mediului transfrontalier pentru respectarea standartelor

Activităţile proiectului:

  1. Management, coordonare si comunicare a proiectului;
  2. Vizibilitate și comunicarea proiectului;
  3. Activități de achiziții publice și implementare a proiectului;
  4. Schimburi de bune practici și campanii de colectare.

Rezultatele proiectului:

  • Tehnologii a deșeurilor și a apei implementate în comun în regiunea transfrontalieră;
  • Colaborări stabilite pentru îmbunatățirea mediului.