Skip to content

IMPlicarea ACtivă a Tinerilor

IMPACT IMPlicarea ACtivă a Tinerilor din raionul Cahul și mobilizarea comunitară a acestora în procesele de dezvoltare a comunității (IMPACT)

Proiect implementat prin Programul Mobilizare comunitară și asigurarea incluziunii sociale în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia, finanțat de către Fundația Est-Europeană

Durata proiectului:  1.11.2019 – 31.10.2020
Bugetul proiectului: 638 610,00 MDL

Aria de implementare: Raionul Cahul

Scopul proiectului este dezvoltarea unei comunități de tineri care să participe activ în viața socială, culturală și economică în localitățile lor.

Obiectivele Proiectului

  1. Evaluarea nevoilor tinerilor și motivarea acestora pentru a se implica mai activ în viața comunitară.
  2. Educarea și formarea non formală a tinerilor din localitățile raionului Cahul în domenii precum comunicarea digitală, crearea de rețele, advocacy și formularea de propuneri de proiecte în vederea abilitării tinerilor de a se implica mai activ în procesul de dezvoltare a comunității.
  3. Crearea de bune practici care să servească drept model pentru tinerii din raionul Cahul prin implementarea unor acțiuni pilot dezvoltate în cadrul proiectului IMPACT și implicarea APL în susținerea acestor inițiative.

Prin implementarea acestui proiect, dorim să întreprindem o serie de măsuri pentru a mobiliza tinerii din raionul Cahul ca să participe mai activ în viața socială, culturală și economică a localităților lor.

Au fost selectate trei grupuri de tineri care vor fi implicați în acest proiect: unul va fi constituit de cca 20 tineri de la un liceu din municipiul Cahul (Liceul Ion Creangă), un alt grup de 20 persoane de la liceul din comuna Brînza (Raionul Cahul) și un al treilea grup de minim 20 persoane de la Colegiul de Medicină din Cahul datorită specificului acestui Colegiu dar și pentru faptul că aici învață tineri din toată regiunea de Sud a țării și vom avea o reprezentativitate mai mare.

Activități

Pentru a realiza cu succes acest obiective, vom organiza o serie de activități după cum urmează:

  • evaluarea nevoilor și aspirațiilor tinerilor și motivarea acestora pentru a participa activ în viața comunității lor;
  • instruirea grupului țintă printr-o serie de cursuri de tip educație non formală care să abiliteze tinerii să coopereze între ei formând rețele tematice, să analizeze nevoile comunităților și să propună idei de rezolvare a problemelor existente;
  • Dezvoltarea acestor idei prin elaborarea unor propuneri concrete, cu liste de măsuri/proiecte și acțiuni de promovare a acestora pentru a asigura susținere din partea comunității, APL și altor factori interesați;
  • De asemenea, vor fi implementate cinci astfel de proiecte pilot pentru a pune în practică aptitudinile dobândite în cadrul proiectului IMPACT care vor servi ulterior drept bune practici pentru acțiuni similare pe viitor.

Facebook: https://www.facebook.com/impactcahul

 

Rezultate

0
Proiecte
Implementarea a 5 proiecte pilot realizate in cadrul proiectului IMPACT de catre grupurile de initiativa create
0
Tineri
Instruirea a aproximativ 60 tineri din raionul Cahul printr-o serie de cursuri de tip educație non formală care să abiliteze tinerii să coopereze între ei formând rețele tematice, să analizeze nevoile comunităților și să propună idei de rezolvare a problemelor existente.
0
Advocacy
Susținere APL. Angajamente din partea APL de a susține inițiativele tinerilor și de a organiza întruniri regulate cu aceștia.