Skip to content

Instrumente inovatoare pentru analiza de mediu in zona de Nord-Vest a Bazinului Marii Negre

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 08 Iulie 2013 – 07 Ianuarie 2015
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România
Partenerii proiectului: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Instituția Implementatoare: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Bugetul total al proiectului: 1.021.276 USD
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova, Romania, Ucraina si Armenia.

Scopul Principal al proiectului a fost de a sprijini dezvoltarea unor politici durabile de mediu prin implementarea de inițiative de cercetare inovatoare, axate pe analiza, monitorizarea și cercetarea parametrilor fizico-chimici și biologici ale sistemelor acvatice de suprafață din nord-vestul bazinului Mării Negre

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea unui parteneriat transfrontalier durabil între instituțiile de mediu prin implementarea unor inițiative de cercetare inovatoare, bazate pe instrumente moderne de analiza a sistemelor acvatice de suprafață în nord-vestul bazinului Mării Negre.
 • Promovarea politicilor de mediu durabile și eficiente de către factorii de decizie cheie prin dezvoltarea și implementarea de soluții / instrumente software (compusă din site-ul web pentru diseminarea informnatiei, Portal IT pentru comunicare și rețele sociale între oamenii de știință și experți de mediu, componenta de monitorizare a indicatorilor) pentru analiza datelor de mediu (din trecut și prezent).

Activităţile proiectului:

 1. Monitorizarea parametrilor fizico-chimici și biologici ale sistemelor acvatice de suprafață, în nord-vestul bazinului Mării Negre;
 2. Formarea expertilor de mediu;
 3. Vizibilitatea acțiunii;
 4. Managementul și coordonarea acțiunii.

Rezultatele proiectului:

 • Diseminarea de informații privind prevenirea poluării către publicul larg;
 • sensibilizarea publicului cu privire la efectele negative ale poluarii, pe termen lung;
 • Dezvoltarea de indicatori care pot fi interpretati de către experți de mediu, care vor prezenta rezultatele initiațivelor de cercetare desfăsurate;
 • Rapoarte de dezvoltare care vor oferi informații cruciale care susține factorii de decizie în procesul decizional
 • Reducerea diferențelor dintre țările implicate în proiect, în ceea ce priveste nivelul lor de know-how pe probleme de mediu;
 • Îmbunătătirea competentelor prin formare și ateliere de lucru: 1 campanie de vizibilitate continuă a acțiunii;