Skip to content

Crearea unei rețele trilaterale transfrontaliere pentru dezvoltarea și comercializarea produselor locale tradiționale agroalimentare în zona transfrontalieră a Dunării de Jos

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 08 Octombrie 2013 – 08 August 2015
Beneficiar: Asociatia pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării, Tulcea, România
Partenerii proiectului:
Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Bugetul total al proiectului: 750 292 USD
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova, România și Ucraina

Scopul Principal al proiectului a fost de a îmbunatati performanțele economice din mediul rural în zona transfrontalieră Dunărea de Jos.

Obiectivul proiectului:

  • Creșterea productivității și competitivității sectorului local de procesare agroalimentar în spațiul rural din zona transfrontalieră Dunărea de Jos;

Activităţile proiectului:

  1. Realizarea activitatilor de management al proiectului, de coordonare și comunicare (inclusiv promovare și vizibilitate);
  2. Consolidarea capacității producătorilor agricoli locali de a dezvolta spiritul antreprenorial în cadrul unor microintreprinderi în domeniul produselor agroalimentare locale;
  3. Crearea de facilități durabile pentru a promova inițiativele economice bazate pe prelucrarea produselor locale agroalimentare;
  4. Crearea unui cadru viabil pentru schimbul de experiență între părțile interesate (stakeholderi) locale în domeniul agroalimentar.

Rezultatele proiectului:

  • 60 persoane instruite, calificate și autorizate din Moldova, Romania si Ucraina, în prelucrarea fructelor / legumelor în produse agroalimentare locale;
  • 3 centre de prelucrare funcționale pentru conserve de fructe și / sau legume, care să joace rolul de incubatoare de afaceri din mediul rural (câte 1 in fiecare țară);
  • cel puțin 15 microintreprinderi noi și cel puțin o nouă asociație de prelucrare create în zona Dunării de Jos;
  • 1 rețea funcțională pentru dezvoltarea și comercializarea produselor locale și tradiționale agro-alimentare din zona Dunării de Jos;