Skip to content

Promovarea patrimoniului gastronomic în regiunea Dunării de Jos (RiverFood)

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene
Durata proiectului a fost: 24 Noiembrie 2017 – 23 Noiembrie 2018
Beneficiar: ONG Agricola, str. Torgovo 14, Odesa 65026, Ucraina
Partenerii proiectului:

 • Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
 • Organizatia Obsteasca «Liga Dunareana a Culturii»

Instituţia implementatoare: Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova
Bugetul total al proiectului: 109.430,00 EUR
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova și Ucraina

Scopul Principal al proiectului a fost promovarea diversității multiculturale și incluziunea socială a minorităților etnice în zona Dunării de Jos a Ucrainei și Moldovei.

Obiectivele proiectului: Sporirea gradului de conștientizare asupra „patrimoniului gastronomic” ca fiind un aspect major al coeziunii culturale în zona Dunării de Jos din Moldova și Ucraina;

Activităţile proiectului:

 1. Management, coordonare si comunicare;
 2. Organizarea și dezvoltarea continutului Festivalului-concurs de muzica pentru copii ” Muzica pentru toti”
 3. Promovarea repertoriilor muzicii tradiționale pentru copii în aria geografică a proiectului prin activități transfrontaliere;
 4. Campania de promovare a proiectului.

Rezultatele proiectului:

 • Părțile interesate informate cu privire la oportunitățile și cerințele pentru dezvoltarea serviciilor din domeniul patrimoniului gastronomic traditțonal;
 • Trasee turistice elaborate care să includă destinații ale patrimoniului gastronomic;
 • Promovarea patrimoniului gastronomic;
 • Vizibilitatea proiectului și comunicarea cu factorii interesați și grupurile țintă;
 • Proiect bine gestionat și implementat.