CleanTown

Creșterea capacității de gestionare mai eficientă a deșeurilor în Euroregiunea «Dunărea de Jos»

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene.

Durata proiectului a fost: 09.11.2017 – 09.11.2018
Partenerii proiectului:

  • ONG „Agricola”, Ucraina
  • Primăria Valeni, Moldova

Bugetul total al proiectului: 109.660,00 EUR
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova și Ucraina