Skip to content

VIVA

Acest proiect a fost finanțat din Fonduri ale Uniunii Europene

Durata proiectului a fost: 29 Decembrie 2011 – 29 Decembrie 2013
Beneficiar: Asociația pentru Tranziția Urbană, București, România
Partenerii proiectului:
Agentia de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova“
Asociatia Armeana de Ecoturism”, Armenia
Departamentul de Arhitectura si Planificare Urbana a Universitatii Politehnice din Bari, Italia
Instituția Implementatoare: Asociația pentru Tranziția Urbană, București, România
Bugetul total al proiectului: 974.277 USD
Aria de implementare: Implementarea proiectului s-a efectuat în Republica Moldova, România, Armenia și Italia.

Scopul Principal al proiectului a fost de crearea valorii adăugate teritoriale printr-o abordare integrată a patrimoniului cultural.

Obiectivele proiectului:

 • Consolidarea inteligentă a Sistemelor Centrelor Istorice Mici şi Peisajistice;
 • Acţiuni integrate participative de consolidare a patrimoniului;
 • Creşterea valorii patrimoniului cultural în regiunea Parteneriatului Estic;
 • Transferul experienţelor şi iniţiativelor Parteneriatului Estic;
 • Dezvoltarea locală prin activităţi comune în cadrul reţelei.

Activităţile proiectului:

 1. Activități transnaționale și managementul financiar;
 2. Activități de comunicare;
 3. Dezvoltarea orientărilor și metodologiilor commune;
 4. Planuri teritoriale de acțiuni în domeniul patrimoniului;
 5. Proiecte pilot: Planuri integrate de Centre istorice mici.

 Rezultatele proiectului:

 • Reţele culturale la nivel regional şi local între actori socio-economici şi instituţiile conectate la reţelele internaţionale;
 • Promovarea unei culturi comune în ceea ce priveşte noile modele de management, consolidarea şi promovarea patrimoniului cultural la nivel territorial;
 • Mai multe cunoştinţe şi o analiză mai aprofundată pe teme care structureaza Sistemele Culturale Teritoriale;
 • Introducerea unui cadru de referinţă pentru consolidarea integratș a resurselor de patrimoniu la nivel territorial;
 • Definirea unei strategii comune de dezvoltare a Sistemelor de Centre Istorice Mici şi Peisajistice din regiunea Parteneriatului Estic;
 • Elaborarea unui instrument de planificare pentru elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune teritoriale de Patrimoniu Cultural;
 • Sensibilizarea actorilor implicaţi si sprijinirea acestora în vederea creării de reţele;
 • Îmbunătățirea competențelor prin formare și ateliere de lucru;